INSIDER

For­du­lat az el­tűnt vil­lany­sze­relő ügyé­ben: szar­vas­te­tem­mel ál­cáz­hat­ták a holt­tes­tet

Rossz he­lyen ke­resi a rend­őr­ség a földi ma­rad­vá­nyo­kat? A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott É. Imre a vil­lany­sze­relő el­tű­né­sé­nek nap­ján egy szar­vas­te­te­met szál­lí­tott át Auszt­ri­ába, ahol el­adta azt. Ez le­he­tett a meg­fe­lelő pil­la­nat, hogy Má­csik Zol­tán holt­tes­tét a vad­dal együtt ki­vi­gye Ma­gyar­or­szág­ról. Rá­adá­sul min­den jel arra utal, hogy É. Imre és eset­le­ges bűn­tár­sai a másik el­tűnt vil­lany­sze­relő, Orlik Vil­mos holt­tes­tét is Auszt­ri­á­ban tün­tet­het­ték el.

Elképesztő fordulat történt a már lassan egy éve eltűnt Mácsik Zoltán villanyszerelő ügyében. É. Imre, a két emberöléssel is meggyanúsított vállalkozó március 31-én hajnalban találkozóra hívta Mácsik Zoltán villanyszerelőt az abdai benzinkútra. Zoltánt ekkor látták utoljára. É. Imrének viszont aznap nagyon sürgős dolga akadt: egy szarvastetemet kellett átvinnie Ausztriába...

Mácsik Zoltán
Mácsik Zoltán
EZEKET OLVASTAD MÁR?

Kamerafelvétel van róla a határ közelében

A vállalkozó Zoltán eltűnése napján ezüst Opel Vectrájával Ausztria felé vette az irányt: Mosonmagyaróváron kamerafelvétel is rögzítette.

Az a bizonyos Opel Vectra, amit Zoltán követni kezdett a benzinkúton!
Az a bizonyos Opel Vectra, amit Zoltán követni kezdett a benzinkúton!

A határon a kocsiját átvizsgálás nélkül engedtek át, amire számíthatott, hiszen tudta: csak különleges eseteknél tartóztatják fel az autósokat. Kiderült az is, hogy É. Imre miért járt aznap Ausztriában. A információi szerint megállapodott egy vevővel: az üzlet arról szólt, hogy Imre kivisz Magyarországról egy szarvast, amit átad a megrendelőnek, majd hazajön. Talán ez volt a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy a szarvassal együtt Mácsik Zoltánt is eltüntesse Magyarországról? (...)

É. Imre előzetesbe került
É. Imre előzetesbe került
Fotó: Keller Mátyás
Eközben a címlapon

Ne hidd, hogy itt véget ért a történet! Ha szeretnéd megtudni, hogy milyen érdekességeket rejt még az ügy, akkor keresd a csütörtöki Ripost napilapot az újságárusoknál!