POLITIK

Fi­desz: Soros be akar avat­kozni a ma­gyar vá­lasz­tásba

A Fi­desz ké­szen áll az áp­ri­lis 8-ára ki­tű­zött or­szág­gyű­lési vá­lasz­tásra, amelybe azon­ban Soros György be akar avat­kozni - mondta Gu­lyás Ger­gely, a na­gyob­bik kor­mány­párt frak­ció­ve­ze­tője csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, a vá­lasz­tás ki­írá­sára re­a­gáló saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. Azt is hang­sú­lyozta, a kor­mány­nak min­dent meg kell ten­nie annak ér­de­ké­ben, hogy Ma­gyar­or­szág ma­gyar or­szág ma­rad­has­son.
  • Szerző: Ripost

A politikus szerint Soros György nem demokrata, nem tiszteli az államok önállóságát, a bevándorlás támogatásával pedig elvitatja azt a jogot, hogy a magyarok határozzák meg, kikkel akarnak együtt élni.

A Soros György és szövetségesei részéről Magyarország irányába tapasztalható nyomásgyakorlás közé sorolta Judith Sargentini, a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentést készítő európai parlamenti (EP-) képviselő budapesti látogatását. A frakcióvezető szerint a "Soros szövetségeseként" számon tartott képviselő az EP olyan íratlan szabályait is áthágja, minthogy az adott nemzeti választást megelőző fél évben az EP általában nem foglalkozik az érintett tagállammal.

Természetesen ezekre a vitákra készen állunk (...), de példátlannak tartjuk a nyomásgyakorlás módját és a nyílt beavatkozást a magyar belpolitikai ügyekbe

- mondta Gulyás Gergely.  

Ugyancsak a "Soros-féle nyomásgyakorlás" folytatásaként értékelte az amerikai szenátus külügyi bizottsága demokrata tagjainak Magyarországgal is foglalkozó jelentését.

A beszámolót kiadó Ben Cardin szenátorról megjegyezte:

a politikusról mindent elmond, hogy egy 2013-as meghallgatáson többször összekeverte Magyarországot Ausztriával.

Arról sincs fogalma a szenátornak, hogy Magyarországon mi történik, ám vannak, akik megmondják neki, mit kell leírni az országról - fűzte hozzá.

Eközben a címlapon

Gulyás Gergely közölte ugyanakkor: a szabad választás lebonyolításához minden feltétel adott. A 106 egyéni képviselőjelöltjük is készen áll, az ő személyükről a formális döntést a Fidesz országos választmányának jövő keddi ülésén hozzák meg - tájékoztatott. A kampánnyal kapcsolatos kérdésre tudatta: a Fidesz választási országjárása márciusban várható.