POLITIK

Fi­desz: Meg kell vé­deni a Soros-há­ló­zat­tól Ma­gyar­or­szá­got!

Az Al­kot­mány­bí­ró­ság na­pi­rend­jére azért ke­rült a kül­föld­ről fi­nan­szí­ro­zott szer­ve­ze­tek át­lát­ha­tó­sá­gá­ról szóló tör­vény, mert a tör­vénnyel szem­ben Job­bik, LMP, MSZP, DK össze­fo­gás jött létre és az el­len­zék tá­ma­dást in­dí­tott el­lene - ol­vas­ható a Fi­desz - Ma­gyar Pol­gári Szö­vet­ség köz­le­mé­nyé­ben.
  • Szerző: Ripost

A nagyobbik kormánypárt kitart a törvény mellett, "mert meg kell védeni a Soros-hálózattól Magyarországot. A Soros által pénzelt szervezetekhez egyre több pénz ömlik, hogy befolyásolják a bevándorláspolitikát és a magyar választásokat.  A Soros-szervezeteknek jelentős szerepe van a bevándorlás szervezésében, a brüsszeli migránspárti döntések előkészítésében, a Magyarország elleni támadásokban, egyre aktívabbak vidéken is, ahol bevándorlásszervező irodákat akarnak nyitni” – áll a közleményben.

Ebben kitérnek arra is, hogy a magyar választási kampányba is be akarnak avatkozni, mert el akarják távolítani az Orbán-kormányt a Soros-terv útjából. Figyelemreméltó, hogy a törvény elleni hadjáratban az LMP, a Jobbik, az MSZP és más baloldali pártok is a Soros-hálózat segítségére siettek, ez jól mutatja, hogy a Soros-hálózat a teljes magyar ellenzéket bábként rángatja.