OLDALVONAL

Ennek a hír­nek na­gyon fog­nak örülni a Fradi-szur­ko­lók

A Fe­renc­vá­ros 2019-ben ün­nepli ala­pí­tása 120. esz­ten­de­jét. Ebből az al­ka­lom­ból szer­ve­zett nagy­sza­bású fo­tó­ki­ál­lí­tást kö­zö­sen a IX. ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat és az FTC.
  • Szerző: ST

Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Torna Club a névadó fővárosi kerület területén belül, a klubhoz szorosan köthető helyszíneken egy ingyenesen megtekinthető különleges szabadtéri fotókiállítás 785 darab felvételén keresztül igyekszik minél teljesebben bemutatni az FTC történelmét - számolt be erről a klub honlapja.

(fotó: fradi.hu)
(fotó: fradi.hu)
EZEKET OLVASTAD MÁR?

A 120 éves az FTC fotófesztivál fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere. A kiállítást az év végéig lehet megtekinteni.

A május 3-án, az FTC alapításának 120. évfordulóján megnyílt kiállítás az év végéig tekinthető meg.