BOZÓT

Fel­ve­szik-e Gyur­csányék, az Én is ma­gyar va­gyok! - pólót?

El­ké­pesztő szó­csata zaj­lott a Par­la­ment­ben. Vadai Ágnes vö­röslő fej­jel ki­a­bált, Szabó Tímea meg ki­je­len­tette, hogy nem ér­dekli kire is sza­vaz­tak a ma­gyar vá­lasz­tó­pol­gá­rok, nem ér­dekli a de­mok­rá­cia.
  • Szerző: Ripost