ÉLETMÓDI

Fel­ve­het­jük a ver­senyt a Bri­tish Mu­se­um­mal és az Er­mi­táz­zsal

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen lett a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben el­ké­szült vi­lág­szín­vo­nalú mú­ze­um­szak­mai hát­tér­in­téz­mény, az Or­szá­gos Mú­ze­umi Res­ta­u­rá­lási és Rak­tá­ro­zási Köz­pont (OMRRK).
címkék:

A múzeumszakmai komplexum Európa legjobbjai közé fog tartozni: a londoni British Museum és a szentpétervári Ermitázs frissen elkészült, illetve a párizsi Louvre kivitelezés alatt álló szakmai intézményeivel is állja a versenyt a hazai fejlesztés. Az OMRRK megépítésével a Városligetbe költöző három nagy nemzeti közgyűjtemény raktározási és műtárgy-restaurálási problémai évtizedekre rendeződnek.

A Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum több mint 300.000 darab műtárgya kap helyet a háttérintézményben, ahol a rendkívül értékes gyűjtemények számára professzionális raktárakat és ideális környezetet biztosítanak. Felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat tudnak majd helyreállítani a 37.000 négyzetméteres, minden szakmai igényt kielégítő épületegyüttes restaurátor-műhelyeiben.

Az intézmény épülete elkészült, annak kivitelezését a múzeumi technológia beépítése, majd a műtárgyak beköltöztetése követi.

címkék: