INSIDER

Fel­tur­bóz­zák az is­ko­lá­kat, 200 ezer gye­rek kap új le­he­tő­sé­ge­ket

Három éven belül min­den 5. gye­rek olyan is­ko­lá­ban tanul majd, ame­lyik fon­tos fel­újí­tá­son esett át. A di­gi­tá­lis ok­ta­tás fel­té­te­leit is meg­te­rem­tik.
  • Szerző: Ripost

"A munkák során új, korszerűen felszerelt tantermeket alakítanak ki, megújulnak a nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök érkeznek"

– jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Elmondta, hogy zömében a hátrányos helyzetű településeken kezdik meg a fejlesztéseket, vagyis elsősorban Borsod és Bács-Kiskun megyében. Pest megyében például tanterembővítésekre, új iskolák építésére is szükség van.A programba bevont 527 iskolából 436 általános iskolát és középfokú intézményt felújítanak, 91 esetben bővítések történnek.Az intézmények egyébként szeptember elsején kapják meg az értesítést arról, hogy részt vesznek-e a programban.

2019-re minden iskolában lesz wifi

Legkésőbb a 2018/19-es tanév végére minden hazai iskolába bevezetik a szélessávú internetet valamint az épületeken belüli wifi-rendszereket is kiépítik – jelentette ki a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos. Deutsch Tamás kiemelte, hogy a fejlesztések hátteret biztosítanak majd a digitális oktatásnak. Az internethálózat fejlesztései már most zajlanak.