HARCÉL

Fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel még min­dig kvó­tát akar

Fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel még min­dig ránk akarja kény­sze­rí­teni a be­te­le­pí­tési kvó­tát. Ma­gyar­or­szág to­vábbra sem fo­gadja el a kí­vül­ről kény­sze­rí­tett me­ne­kültkvó­tát, és erre az ál­lás­pontra kö­te­lezi a kor­mányt a ma­gyar em­be­rek dön­tése is.
  • Szerző: MTI

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a kényszerbetelepítésről szóló per diszkriminatív, hiszen alig van tagország, amely teljesítette az elvárt számú migráns befogadását, de

Brüsszel csak a bevándorlást elvi alapon ellenző országokat büntetné az eljárással.

Az államtitkár azok után nyilatkozott telefonon az MTI-nek, hogy a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság szerdán tárgyalta a kötelező jellegű határozat végre nem hajtása miatt Csehországgal, Lengyelországgal és Magyarországgal szemben megindított kötelezettségszegési eljárásokról szóló beadványt.

Völner szerint a magyar fél újra elmondta jogi érveit a kvótákkal szemben: álláspontjuk szerint joguk volt a migráció kérdésében elutasítani a végrehajtást, mert annak a belső biztonságra, közrendre gyakorolt hatásait negatívnak tartják. A szükségesség és arányosság pedig ebben az esetben nem vizsgálható, mert irreguláris migrációról van szó.

Fotó: híradó.hu
Fotó: híradó.hu

Az államtitkár közölte továbbá:

diszkriminatív a per, mert több olyan országgal szemben sem indult kötelezettségszegési eljárás, amely nem teljesítették a vállalt kvótát.

A főtanácsnoki vélemény július 29-ére készül el, és ősszel várható bírósági döntés az ügyben. Ennek kimenetelével kapcsolatban Völner Pál biztatónak nevezte, hogy a bíróság kérdései jogértelmezéssel kapcsolatosak, ami azt jelzi, érdemben foglalkoznak a magyar fél indokaival.

Mint mondta,

Eközben a címlapon

felháborítónak tartja, hogy Brüsszel még mindig a tagállamokra akarja kényszeríteni a betelepítési kvótát.

Felidézte, hogy rendre felmerülnek olyan tervek az uniós intézményekben, amelyek célja a kényszerbetelepítés, és ezeket az elképzeléseket a hazai, bevándorláspárti ellenzék is támogatja, ha csak módja van rá.

"Meggyőződésünk, hogy az egyszeri kvóta csak a kezdet lenne, a bevándorláspártiak valódi célja az, hogy állandó, felső korlát nélküli, automatikus kötelező kvótát, vagy más néven áttelepítési mechanizmust vezessenek be."

Völner Pál, és hozzátette, a kvóta elleni küzdelemben a pernél is fontosabb, hogy a május 26-i európai parlamenti választáson Magyarország egyértelmű üzenetet küldjön Brüsszelnek: a bevándorlást meg kell állítani.