KÜLFÖLD

Fegy­ver­men­tes zóna nyílt Lip­cse bel­vá­ro­sá­ban!

A kí­sér­let egy­előre egy évig tart egy olyan te­rü­le­ten, ahol ta­valy 600 bűn­cse­lek­ményt, köz­tük szá­mos gyil­kos­sá­got és sú­lyos sé­rü­lés­sel vég­ződő késes tá­ma­dást kö­vet­tek el.
  • Szerző: SZM

Egyre több utca gettósodik el a migránsok miatt Lipcsében, s Berlin után ez a város áll a második helyen a bűnözési statisztikákban – írta még tavaly az Origo.

Ezért a hét elején érdekes kísérletbe kezdtek Szászország és a város vezetői. Egy jelentős területet fegyvermentessé nyilvánítottak a lipcsei belvárosban. Erről már korábban értesítették a lakosságot, sőt az Epochtimes oldalán a tervről készült videó is megtekinthető. Továbbá az arra a területre belépő villamosok hangosbemondói is mindig figyelmeztetik az utasokat a fegyvermentes zónára.

Ez a hírhedté vált Eisenbahnstraße környékén egy 70 focipálya kiterjedésű terület, amelyen tavaly 600 bűncselekményt, közöttük számos gyilkosságot és súlyos sérüléssel végződő késes támadást követtek el.

Az adott részen egyelőre egy évig tilos tartani bármilyen lőfegyvert, szúrásra és ütésre alkalmas tárgyat, kést, permetező flakont, acél, homok és vas granulátummal bevont kemény felületű kesztyűt, elektromos sokkolót és még egy sor veszélyesnek nyilvánított eszközt.

A terület védelmére 40 új munkatársat vett fel a város, s akinél a fegyvermentes zónában tiltott tárgyat találnak, azt 10 ezer eurós pénzbírságra is ítélhetik.