EZO

Fe­dezd fel sor­so­dat a szü­le­tési hó­na­pod alap­ján

Szü­le­té­sed idő­pontja fon­tos tám­pon­to­kat jelöl ki, me­lyek meg­ha­tá­roz­zák sze­mé­lyi­sé­ged misz­té­ri­u­mát. A kü­lön­böző hó­na­pok­hoz tar­tozó drá­ga­kö­vek ta­liz­mán­ként se­gí­te­nek és vé­de­nek a min­den­na­pok­ban. A ter­mé­szet tá­mo­gat, hasz­náld ki a benne rejlő le­he­tő­sé­ge­ket!
  • Szerző: F. E.
Fotó: Pinterest

A születéskő egy különleges drágakő, amely az egyén születésének hónapjához kapcsolódik, és sok mindent felfed a személyiségedről. Az alábbi elemzés megdöbbentően alapos, meg fogsz lepődni rajta!

Lássuk, mit mondanak a kövek rólad születési hónapod szerint:

Gránát (Január)

Fotó: Pinterest

Azok, akiknek a születéskövük a gránát, amellett, hogy fejlett elemző készségekkel rendelkeznek, nagyon együttérzők és anyáskodók. Mindig ott vannak, ahol szükség van rájuk és támogatást nyújtanak.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Ametiszt (Február)

Fotó: Pinterest

Az ametiszt születéskővel rendelkezőknek nyugodt és lágy személyiségük van. Rendkívül spirituálisak és ők azok, akik a legjobban szeretik megőrizni a békét, amennyire ez lehetséges. Személyiségüknek köszönhetően sokszor választják a konfrontációmentességet.

Akvarmarin (Március)

Fotó: Pinterest

A márciusban születettek egészségesek, fiatalosak, valamint nagyon kedves és szerető emberek. Jól fejezik ki gondolataikat és érzéseiket. Valóban őszinték és másokról is ezt feltételezik.

Lapozz a folytatáshoz!