RIPOSTER

Fa­ce­boo­kon, élő­ben is köz­ve­tí­tik Orbán Vik­tor mai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ját

A mi­nisz­ter­el­nök ma reg­gel tette ezt közzé, ugyan­csak a Fa­ce­boo­kon. "Gu­lyás he­lyett ma velem kell be­ér­ne­tek!"
  • Szerző: Ripost