INSIDER

Neked fel­tűnt? Va­lami na­gyon meg­vál­to­zott a Fa­ce­boo­kon

Lát­vá­nyos vál­to­zá­son esett át a Fa­ce­book, ér­de­kes fej­lesz­té­se­ket ve­zet­tek most be a leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi ol­da­lon...
  • Szerző: PK

Amikor reggel beléptél a Facebookra, talán nem is vetted észre, hogy valami megváltozott. Pedig igen látványosan újult meg a chat is.

A chatablakok eddigi mélykék fejléce világosra váltott, és amely ablakok nem aktívak, azok mostantól egyszerűen elszürkülnek. De a szövegbuborék színe is megváltozott, ez is élénkebb lett. Az ikonok is átalakultak: lekerekítettebbek, nagyobbak lettek.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A színválasztás nem lehet véletlen: a telefonokon használt Facebook Messenger ugyanis már egy ideje ezeket használta.

Mostantól már a számítógépen használt Facebook-ablakok színe is megváltozik, ha a telefonon beállítunk egy adott színt. Próbáld csak ki!