MANI

El­ma­rad­tál egy számla befi­ze­té­sé­vel? Ezt jobb, ha tudod akkor

Több­ször elő­for­dult, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani egy fo­gyasz­tón. Min­denki hi­báz­hat, de bi­zo­nyí­tékra így is szük­sé­günk lesz.
  • Szerző: MZ/X

Egy átlagember rengeteg különböző szolgáltatóval áll kapcsolatban

Biztosan fizet villanyszámlát, szemétdíjat, vízszámlát, gázszámlát, és valószínűleg telefon és internet számlát is. Ezen kívül ott van a bank is, aki a fizetését kezeli.

Ha ezek közül bármelyik, jogtalanul kérne rajtunk számon egy elmaradt befizetést, csak úgy tudunk védekezni, ha megvan a befizetést igazoló csekk vagy számlakivonat.

EZT OLVASTAD MÁR?

Meddig kérhetnek számon rajtunk egy elmaradt befizetést?

  • A bankok 5 évig,
  • az áram és gáz szolgáltatók két évig,
  • a vízközmű szolgáltatók pedig szintén 5 évig, ahogy a szemétszállítást végző cégek is.

Egyedül a hírközlési szolgáltatóknál egy év ez az időszak.

Kóródy Dávid, a Budapesti Békéltető Testület hivatalvezetőjeazt mondta, hogy volt arra is példa, hogy egy internetszolgáltató egy öt évvel korábbi tartozást próbált behajtani egy követelésügyi céget megbízva, azonban nem jártak sikerrel, mert jogilag már elévül a fogyasztó tartozása.

Hozzátette, ha az elévülés idején belül keresi meg a cég a fogyasztót, de az a csekkel bizonyítani tudja az összeg rendezését, akkor nem vonható felelősségre.

Ezért mindig rakjuk el a befizetett csekkeket!

Ez alól kivételek a banki szolgáltatások. Ezeknél a folyószámla-kivonatokat kell megőrizni, méghozzá 5 évig.

Eközben a címlapon