RIPOSTER

Ezért vet­kőz­tet­ték pu­cérra a fel­vé­te­li­ző­ket

Bár egyik fel­vé­te­lin sem meg­en­ge­dett a pus­ká­zás, mégis sokan pró­bál­koz­nak vele. Az in­diai had­se­reg újon­cai vi­szont olyan po­fát­la­nul csal­tak a fel­vé­te­lin, hogy a ve­zér­kar meg­elé­gelte a dol­got. Durva szi­go­rí­tá­sok­kal men­tek a pus­ká­zás elébe.

Az indiai hadsereg újoncai érdekes körülmények között írták meg a felvételi tesztjüket. Aki ezen a felmérésen megbukik, azt semmilyen körülmények között nem alkalmazza a katonaság. Éppen emiatt korábban rengetegen puskáztak. Tavaly több ezer újonc ellen indult eljárás csalás miatt. A megelőzés érdekében pedig radikális eszközökhöz nyúltak a vizsgabiztosok.

A kadétokat alsógatyára vetkőztették, majd egy hatalmas réten egymástól kellőképpen távol leültették őket a földre. Tollat sem vihettek magukkal, azt is a feladatlapokkal együtt osztottak ki nekik. Ilyen körülmények között lehetetlen puskázni - az eredmény pedig az lett,

EZT OLVASTAD MÁR?
hogy a korábbi évekhez képest sokkal kevesebb jelentkezőt találtak alkalmasnak.

(TheWashingtonPost)