INSIDER

Ezért jár­ják a ha­tó­sá­gok az alul­já­ró­kat

Jár­ják az alul­já­ró­kat a haj­lék­ta­la­no­kon se­gítő disz­pé­cser­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai a ke­gyet­len haj­nali hi­de­gek miatt, de mi is meg­ment­het­jük azzal az utcán alvók éle­tét, ha hív­juk a szol­gá­la­tot! Sok alul­já­ró­ból el­tűn­tek a fedél nél­kü­liek, a Ri­post szem­ta­núja volt a bu­da­pesti, Fló­rián téri alul­járó ki­ürí­té­sé­nek. Már meg­kö­ze­líti a 90 szá­za­lé­kot a haj­lék­ta­lan­szál­lók ki­hasz­nált­sága - tud­tuk meg. De van elég fé­rő­hely, itt az idő be­menni!
  • Szerző: Ripost

„Itt is mínuszok vannak, kérem, menjenek be az intézménybe, ahol ellátják magukat! – Tényleg hideg van, biztos úr, lefagy a kezem, de már megszoktuk! – Nem jogszerű életvitelszerűen az utcán tartózkodni, ugye tudják! – Tudjuk, már szedelőzködünk, csak hagyjanak békén! Felmegyünk a felszínre!” – Ennek a meglepően békés hangvételű párbeszédnek voltunk fültanúi pénteken Budapesten, a Flórián téri aluljáróban, ahol még a -15 fokos hajnalok idején is mindig lakott néhány hajléktalan – eddig.

Fotó: Szabolcs László

A jelenet egyik szereplője sem akart nyilatkozni, de név nélkül többen is elmondták: a hideg miatt több lakossági bejelentés is volt, emiatt érkeztek ki a rendőrök és a közterületfelügyelők. Több hajléktalan is megköszönte a rendőröknek, hogy ilyen kulturáltak, és azt mondták nekik, hogy felmennek a felszínre, mások viszont csak morogtak magukban, de ők is szedelőzködtek. Több fedél nélkülivel is beszéltünk utólag, ketten azt mondták, ők már nem is jönnek vissza, inkább bemennek egy szállóra, egyikük viszont azt mondta: ha elmennek a zsaruk, ő hamarosan „visszaköltözik”. De a hétvégén már nem lehetett látni a bőröndöket, takarókat: jó néhányszor arra jártunk, és nem láttunk „beköltözött” fedél nélkülieket a fagyos, szeles aluljáróban.

EZT OLVASTAD MÁR?

Ideje is bemenni a szállókra, hiszen életveszélyes a -10 fok alatti hőmérsékletben huzamosabb ideig kint lenni. A megtudta: ezekben a kemény időkben már eléri a 90 százalékot is a hajléktalanszállók kihasználtsága. A minisztérium adatai szerint karácsony környékén Budapesten 82 százalékos kihasználtsággal működtek a hajléktalanokat fogadó intézmények, országosan 84 százalékos volt a telítettség. A információi szerint október 15-e, a szigorítás hatályba lépése óta csaknem 1500-zal több ember ment be a hajléktalanokat ellátó intézményekbe, mint korábban. A szakemberek hangsúlyozzák: van elég férőhely, senkit sem utasítanak el!

Fotó: Szabolcs László
Ha utcán alvót látunk, hívjuk a diszpécserszolgálatot Ha látunk az utcán hajléktalant, hívjuk a diszpécserszolgálatot, akik tudnak intézkedni! Budapesten ez a szám a 338-4186, a vidéki számokat a www.diszpecserportal.hu/regionalis-diszpecserszolgalatok oldalon találjuk. A Ripost nemrég tesztelte, a szolgálatok emberei 20 perc alatt kiérnek a hívásokra. Ha a megadott segélyhívót értesítjük, nem a rendőrök, hanem egy kríziskocsi érkezik, és személyre szabott segítséget nyújt.
A cél az élet védelme Mint lapunk megírta, október 15-én szigorodtak a szabályok, azóta az egész országban tilos az utcán lakni. Ha egy hajléktalant azon kap a rendőr, hogy az utcán él, figyelmezteti. Akit 90 napon belül harmadszor is figyelmeztetnek, az ellen szabálysértési eljárást indítanak. A cél nem a büntetés, hanem az életek védelme: hogy senki ne fagyjon meg az utcán.