POLITIK

Ezen­túl csak így dró­noz­hatsz, új sza­bá­lyo­kat fo­gad­tak el a rep­te­tés kap­csán!

A profi és a hobbi fel­hasz­ná­lókra is vo­nat­ko­zik az új ren­de­let.
  • Szerző: M.M.

A drón a film- és videóipar egyik legfontosabb eszközévé vált az utóbbi években, de rengetegen használják személyes célokra is. Évente több tízezer drónt forgalmaznak, aminek a reptetése kapcsán átfogó szabályzat a legtöbb országban még nem született. Az EU új rendeletet hozott, ami 2020-tól minden tagállamra érvényes lesz.

Az összes drónra igaz lesz, hogy 120 méternél magasabbra nem lehet reptetni és a pilóta látómezejében kell mindig tartózkodnia az eszköznek. A 25 kg-nál nehezebb drónokat rendszámmal kell majd ellátni, és nagy tömeg fölé nem repülhetnek.

Az országok egyedileg kijelölhetnek olyan területeket, ahol repülési tilalmat vezetnek be (például katonai objektumok, repterek, műemléképületek stb.).