BOZÓT

Ez az igaz­ság az Elios -ügy­ben: Si­micska fe­le­lős­sé­gét el­hall­gat­ják

Igazi pro­pa­ganda anya­got ké­szít­te­tett az el­len­zék Brüsszel­ben. Éppen csak Si­micska Lajos fe­le­lős­sé­gét hall­gat­ják el benne.
  • Szerző: Ripost

Az ellenzéki propagandasajtó harsányan ünnepel egy úgynevezett Olaf-jelentés kapcsán. Vagyis, hogy Brüsszel vizsgáltatni akarja az uniós közvilágítási programot, és így az Elios nevű céget is.

A lényeget azonban elhallgatják, miszerint a vizsgálandó időszakban az Elios a Közgépé, azaz Simicska Lajosé volt. A teljesen egyértelműen a magyar választási kampányra időzített brüsszeli jelentés rengeteg tévedést tartalmaz, Simicskáék szerepét - kizárólagos befolyását - elhallgatják, ráadásul a kifogásolt technikai problémák sem igazak.

Az ellenzéki propagandasajtó minden erejét beveti, hogy az Elios-ról szóló OLAF-jelentést a miniszterelnök elleni támadásra használja fel. Épp csak a legalapvetőbb információt felejtetik el megosztani olvasóikkal. Azt, hogy kié volt az Elios akkor, amikor az állítólagos visszaélések történtek.

Ez a tulajdonos - ahogy már a   is megírta- a milliárdos oligarcha, Simicska Lajos. Az OLAF által is vizsgált időszak döntő részébenSimicska Lajoshoz köthető Közgép befolyása és irányítása alatt állt  és áll a mai napig az Elios.

Ezt bárki elég könnyen ellenőrizheti a cégadatokban. Ez azt jelenti, hogy a Simicskához tartozó E-OS-nak döntő befolyása volt az Elios vezetésében, sőt van ma is.

Áfra Barnabás személyében ráadásul speciális jogosítvánnyal rendelkező igazgatósági tagot delegált az Elios igazgatóságába, aki közvetlenül is köteles volt jelenteni a Közgépnek, vagyis Simicskának. Simicska Lajos tehát gyakorlatilag kézi vezérléssel tudta irányítani az Elios ügyeit saját emberein keresztül. Ahogy az tette és teszi valamennyi cégével kapcsolatban, elég plakátbotrányaira vagy éppen a Hír TV-re utalni.

Vagyis az ellenzéki propaganda ma a miniszterelnök elleni támadásra próbál felhasználni egy olyan időszakról szóló jelentést, amikor minden döntést Simicska Lajos és az emberei hoztak meg.
Eközben a címlapon