LEGFRISSEBB

Eu­rópa népei sza­ba­dul­ja­nak meg a far­kas­vak­ság­tól - kí­vánta Orbán Vik­tor

Ün­nepi be­szé­dé­ben a sza­bad­ság, a nem­zeti ön­ren­del­ke­zés fon­tos­sá­gát és a ke­resz­tény kul­túra nem­zet­meg­tartó ere­jét hang­sú­lyozta a mi­nisz­ter­el­nök. Be­szé­dét több, mint 20 ezren hall­gat­ták.
  • Szerző: Ripost

Orbán Viktor ünnepi beszédében  a Nemzeti Múzeum kertjében kihangsúlyozta, hogy március 15-e elsődleges üzenete, hogy minden magyar felelős minden magyarért.

A 12 pont legfontosabb mondanivalója, hogy legyen közös nemzeti akarat, amely minden más politikai társadalmi érdek felett áll. A magyaroknak joguk van a saját hazájukhoz, a saját magyar életükhöz.

Jöhetnek nehéz idők, amikor az igazságot félre löki a nyers erő, de a nemzet igazsága ilyenkor is tovább él.

A magyar nemzet a legnehezebb korszakokban is Kossuth Lajossal álmodik. Orbán Viktor a híres lengyel hazafit, Pilsudski marsalt  idézte:

Legyőzetni, de be nem hódolni győzelem!

A magyarok mindig is körömszakadtáig ragaszkodtak a saját sorsukhoz, a döntés jogához, oszmánokkal, Habsburgokkal, szovjetekkel szemben.

Történelmi tapasztalatainkból kiindulva hiszünk a kereszténység nemzetmegtartó erejében is. Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában, keresztény kultúránk megvédése nélkül elveszítjük Európát. A földrész többé nem lesz a miénk. Kívánjuk, hogy Európa népei szabaduljanak meg a farkasvakságtól és jussanak erre a meggyőződésre.

A miniszterelnök felidézte, hogy Magyarország nemcsak a saját, de Európa védelmében állította meg a migránsinváziót.

A nemzetállamok Európájában hiszünk, meg akarjuk állítani az Egyesült Európai Államokról álmodozó internacionalistákat.

Mi magyarok nem elszenvedni akarjuk az életet, hanem értelmet akarunk adni neki. A szabadság, a saját sorsunk értelmét.

Eközben a címlapon

A haza minden előtt, Isten mindannyiunk felett! - zárta beszédét a miniszterelnök.