KÜLFÖLD

Eu­rópa beteg em­bere. Be­szólt Mac­ro­nék­nak a len­gyel kül­ügy­mi­nisz­ter

Jacek Cza­pu­to­wicz azt üzente a fran­cia kor­mány­nak, hogy elő­ször hozza rendbe a saját or­szá­gát. A kül­ügy­mi­nisz­ter a sárga mel­lé­nye­sek tün­te­té­sei nyo­mán tett en­ged­mé­nye­ket "szo­mo­rú­nak" ne­vezte.
  • Szerző: SZM

A strasbourgi terrorista támadás bizonyítja, hogy valami nincs rendben Franciaországban – mondta Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter a Polsat News lengyel televízióban.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Ráadásul Franciaországot „Európa beteg emberének” nevezte és azzal vádolta meg, hogy „lelassítja Európát”, szemben Lengyelországgal amely hozzá képest egy „reménysugár”.

A külügyminiszter a sárga mellényesek tüntetései nyomán tett engedményeket „szomorúnak” nevezte, és azt üzente a francia kormánynak, hogy „először hozza rendbe a saját országát”.

Forrás: Epochtimes