KÜLFÖLD

ENSZ: a kö­vet­kező mig­ráns­hul­lám min­dent felül fog múlni

David Be­as­ley, az ENSZ Élel­me­zési Prog­ram­já­nak ve­ze­tője azt ál­lítja, hogy ha­ma­ro­san egy min­den ed­di­gi­nél na­gyobb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát. Külön ve­szélyt je­lent, hogy az éhség elől me­ne­kü­lők kö­zött ve­szé­lyes ter­ro­ris­ták és az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet túl­élői is el­ve­gyül­het­nek.
  • Szerző: WM

Nem kevesebbet állít David Beasley, az ENSZ Élelmezési Programjának vezetője, minthogy a Szíriában dúló polgárháború következményeként létrejött éhezés a következő időszakban is arra fogja késztetni az ott élőket, hogy megpróbáljanak egy jobb helyre menekülni. Emellett a Szahara déli részén fekvő Száhel övezetben is egyre kritikusabb a helyzet, iot szintén arra lehet számítani, hogy hatalmas tömegben indulnak el az emberek Európa felé. Az ENSZ Élelmezési Programjának vezetője külön veszélyként említi, hogy az éhezők között veszélyes terroristák és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet túlélői is beszökhetnek a kontinensünkre.

Az Epoch Times szerint a szakember megjegyzi, hogy érdemes lenne a krízisövezeteket helyben segíteni, és nem megvárni, hogy a bajba jutottak a migráció mellett döntsenek. Beasley azoknak a nyugati államoknak címezte a mondandóját, amelyek a migránsok célpontjai:

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Egy szír menekültet például százszor olcsóbb helyben ellátni és segíteni rajta, mintha már egy nyugati eu-s tagállamban kellene eltartani.

David Beasley úgy látja, már nincsen sok ideje a nyugatnak. Amennyiben nem cselekednek nagyon rövid időn belül, akkor olyan migrációs hullám indulhat el az említett övezetekből, amely minden eddigit túlszárnyalhat.