INSIDER

Ennyi cit­rom ele­gendő is a napi C-vi­ta­min szük­ség­let fe­de­zé­sé­hez

Kü­lön­le­ges vizs­gá­lat ered­mé­nyét pub­li­kálta a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (Nébih) Szu­per­menta prog­ram­já­ban. A szak­em­be­rek 10 kü­lön­böző, hálós ki­sze­re­lésű cit­ro­mot el­len­őriz­tek. A vizs­gált ter­mé­kek kö­zött 8 spa­nyol, 1 török és 1 olasz szár­ma­zású dé­li­gyü­mölcs volt.
  • Szerző: Ripost

Szerencsére a jelölésekkel nem volt kirívó probléma és a minimális növényvédőszer tartalom is bőven a határérték alatt maradt. Ám a hivatal munkatársai megmérték a termékek C-vitamin tartalmát is, és itt meglepő eredményre jutottak.

A legkisebb érték 38,1 mg/100g, míg a legmagasabb 52,0 mg/100g volt, ami azt jelenti, egy citrom fogyasztásával szinte fedezhető az ajánlott napi C-vitaminbevitel fele. Így egy finom limonádé két citromból bőven elég, ezzel meg lehet spórolni a mesterséges pirulákat.

EZT OLVASTAD MÁR?

A hivatal szakemberei az úgynevezett „kedveltségi” vizsgálatot is elvégezték. A tesztelők külső megjelenés, állag, szín, illat és íz szempontok mentén értékelték a citromokat. Az összesített eredmények alapján a Horeca Select spanyol citrom nyerte el leginkább a kóstolók tetszését.