SZTÁR

Emi­lio Sum­mer Night: új illat Emi­li­ó­tól!

A világ ve­zető lu­xus­már­ká­i­nak dol­gozó, bra­zil szár­ma­zású Da­niel Pes­cio bu­da­pesti work­s­hop­ján a nép­szerű éne­kes, Emi­lio és fe­le­sége, Tina is részt vett, hogy el­sa­já­tít­sák a par­füm­ké­szí­tés for­té­lyait a nagy­mes­ter­től. A Slá­ger TV saját gyár­tású so­ro­za­tá­ban, a Drága csa­lá­dom­ban sze­replő re­a­lity hősök többé-ke­vésbé si­ke­re­sen iga­zod­tak ki az il­lat­aro­mák út­vesz­tő­jé­ben, mi­köz­ben el­ké­szí­tet­ték saját eg­zo­ti­kus il­lat­köl­te­mé­nyü­ket.

A világ legjobb parfümőrei közé választott Daniel Pescio két napig tartott kurzusokat a budapesti illatfanatikusoknak, akikhez a Sláger TV Drága családom című realityshowjának főszereplői, Emilio és felesége, Tina is csatlakoztak egy kurzus erejéig. Daniel Pescio Versailles-ban tanulta a mesterséget, utána számos neves márkának dolgozott, úgy mint a Chanel, a Prada és Tom Ford. Ezt követően öt évet töltött Frédérique Malle-nál, majd 2015 óta saját márkáját menedzseli, közben oktat és workshopokat tart világszerte az illatfanatikusoknak.

EZT OLVASTAD MÁR?

Emilio - saját bevallása szerint - parfümőrült, Emilio Summer Night fantázianévvel ellátott egyedi illatkompozícióját alkotta meg a budapesti workshop során.

„Most vettünk részt ilyenen először, pedig mindig is érdekelt a divat és az illatok világa”

– mondta el Tina. –

„Egy óra alatt elkészültünk a saját illatunkkal, ráadásul a kb. száz különböző illóolajból Emilióval ugyanazokat az alapillatokat választottuk, anélkül, hogy összebeszéltük volna. Úgy látszik, az évek és a rutin az illatízlésünkre is rányomta a bélyegét, itt is teljes az összhang köztünk”

– tette hozzá.