NÍNÓ

El­vág­ták a gáz­ve­ze­té­ket a Zala me­gyei vá­ros­ban, eva­ku­ál­tak a tűz­ol­tók

Kora este el­vág­tak egy gáz­ve­ze­té­ket a Zala me­gyei Le­te­nye vá­ro­sá­ban. A hely­színre vo­nul­tak a tűz­ol­tók és a ka­taszt­ró­fa­vé­delmi mű­ve­leti szol­gá­lat szak­em­be­rei is, akik eva­ku­ál­ták a kör­nyék­be­li­e­ket.
  • Szerző: Ripost

Elvágtak egy gázvezetéket a Zala megyei Letenyén, a Kossuth Lajos utcában – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Az esethez a helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. A gázszivárgás miatt 50 méteres sugárban lezárták a környéket. Az ott lakókat kikísérték az házaikból.