SÁRGACSEKK

Elu­ta­sí­tod a mo­bil­szol­gál­tató ár­eme­lé­sét? Még meg­te­he­ted!

Rész­le­ges vissza­vo­nu­lót fújt a Te­lenor és a Te­le­kom mo­bil­szol­gál­tató a jú­lius el­se­jé­től ér­vénybe lépő ár­eme­lé­se­ik­től a Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság­gal (NMHH) teg­nap kö­tött meg­ál­la­po­dás sze­rint. A leg­utóbbi te­le­fon­számla kéz­hez­vé­te­lé­től szá­mí­tott 15 napig nyi­lat­koz­hat­nak az ügy­fe­lek, ha ra­gasz­kod­nak a ko­rábbi szer­ző­dé­sük sze­rinti ta­ri­fák­hoz.
Az ügyfelek az áremelés miatt, a szolgáltatók a bírságok láttán szörnyülködnek (Fotó: Thinkstock)
Az ügyfelek az áremelés miatt, a szolgáltatók a bírságok láttán szörnyülködnek (Fotó: Thinkstock)

A közelmúltban a két szolgáltató tetemes bírságot kapott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól (NMHH) a nem megfelelő áremelési gyakorlatuk miatt, amelyről a Ripost „Negyedmilliárdos bírság a Telenornak” a című írásban számolt be.

A hírközlési felügyelettel létrejött pénteki megállapodás szerint, ha az előfizetők nem fogadják el a díjemelést és erről

a legutóbbi számlájuk kézhezvételétől számított 15 napon belül értesítik szolgáltatójukat, akkor a korábbi tarifával telefonálhatnak.

A Telenor meglehetősen megnehezíti a kapcsolatfelvételt a tarifa-módosítás elutasításával kapcsolatban nyilatkozni szándékozó ügyfeleknek. A telefonos ügyfélszolgálata folyamatosan túlterhelt, nem fogadja a hívásokat. A neten, vagy okostelefonon elérhető My Telenoron – ami a szerződött partnerek személyre szabott tájékoztatását hivatott szolgálni -, sincs lehetőség üzenni az ügyfélszolgálatnak. A honlapjukon egyetlen olyan email cím sincs, ahová belépési név és jelszó nélkül írhatnának az ügyfelek. A "jelszavas üzenet" szolgáltatás pedig nem ismeri fel a regisztrált telefonszámot.

A megadott telefonszám nem található. Kérjük, ellenőrizze, hogy valóban helyes telefonszámot adott meg.

Az új tarifákat is csak akkor találja meg az ügyfél, ha a honlap keresőjében rákeres, vagy előbányássza az általános szerződési feltételeket. A negyedmilliárdos bírság arra nem szorította rá a szolgáltatót, hogy honlapjának nyitólapján, jól látható helyen adjon eligazítást a korábban szerződött ügyfeleinek az egyoldalú áremelésről. Arról pedig beljebb sem talál információt, hogy nyilatkozatával fenntarthatja a korábbi tarifákat.

Eközben a címlapon

A Telekom sem könnyíti meg a tájékozódást a tennivalókról. Pénteken koradélután vált elérhető az a link, amelyet közleményükben ígértek meg az ügyfeleknek. Ebben közlik az új tarifatáblázatot és azt kínálják fel az előfizetőnek, hogy „lehetősége van más díjcsomagot választani a mindenkori Díjszabásban szereplő díjcsomagok közül, a választott díjcsomag feltételei szerint”.

A portfolio.hu ennél többet közöl:

amennyiben az előfizetők a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatra az ajánlat kézhezvételét követően 15 napon belül úgy nyilatkoznak, hogy azt nem fogadják el, az előfizetői szerződések változatlan feltételekkel hatályban maradnak.

Fontos, hogy ez a lehetőség csak a 2015. május elseje előtt megkötött szerződésekre vonatkozik, hiszen azt követően már az új tarifák ismeretében állapodtak meg szolgáltatójukkal az ügyfelek.