KÜLFÖLD

El­tör­lik a is­ko­lai dol­go­za­tot és a házi fel­ada­to­kat Svéd­or­szág­ban!

Hadd le­gyen könnyebb be­il­lesz­kedni a mig­rán­sok gyer­me­ke­i­nek. Egye­lőre egy is­ko­lá­ban van így, de az ál­lami sajtó lel­ke­sen tá­mo­gatja a kí­sér­le­tet. Ki tudja, lehet, hogy rö­vi­de­sen már az egész or­szág­ban így ok­tat­nak.
  • Szerző: SZM

A svéd nem tartozik a világ legkönnyebben megtanulható nyelvei közé, ez tény. Ezzel naponta szembesülnek azok a bevándorló gyerekek is, akik az új élet reményében ülnek be az iskolapadba. Mégis, mit lehetne tenni, hogy nekik könnyebb legyen?

Erre a kérdésre újszerű megoldást talált ki az egyik svéd iskola vezetősége. Úgy döntöttek, hogy eltörlik a dolgozatírást és a házi feladatokat is! Az SVT állami televízióban Petronella Sirkka az iskola igazgatója így nyilatkozott:

„folyamatosan kapjuk a jelentéseket arról, hogy a gyerekek nem érzik jól magukat. Ez azért van, mert állandó stressznek vannak kitéve. A mi feladatunk pedig az, hogy csökkentsük a stresszt…”

Ugyancsak ő az Aftonbladetnek ezt mondta: "a gyerekek ma már nem a tényeket és a száraz adatokat kell ismerjék, hanem az egymásba ágyazott komplex összefüggéseket kell átlássák…”

Úgyhogy e hónaptól már el is törölték a dolgozatokat és a házi feladatokat, csupán a kötelező, központi teszteket töltetik ki az iskola diákjaival. Az állami sajtó pedig lelkesen támogatja ezt az elképzelést, amelyet, ha sikeresnek tekintenek, előbb-utóbb akár egész Svédországban is bevezethetnek.