TREZOR

Elő a me­se­könyv­vel! Si­ke­re­sebb lesz a gye­re­ked

Na­gyobb va­ló­szí­nű­ség­gel lesz dip­lo­mája, töb­bet fog ke­resni, lesz háza, há­zas­társa, annak a gye­rek­nek, aki már az is­ko­la­kez­dés­nél na­gyobb szó­kinccsel ren­del­ke­zik a kor­tár­sa­i­nál. Ame­rika három csúcs­egye­te­mé­nek ku­ta­tói, köz­tük George Far­kas pro­fesszor sze­rint ez a kul­csa a ké­sőbbi si­ke­rek­nek.

Amerikai kutatók gyerekeket vizsgáltak kétéves korukban, majd három évvel később, végül felnőttkorukban. Megnézték, mekkora szókinccsel és milyen tudással rendelkeznek, képesek-e az önfegyelemre, ki tudják-e fejezni magukat, milyen a viselkedésük.

A kezdeti versenyelőny később is megmarad (Fotó: MTU)
A kezdeti versenyelőny később is megmarad (Fotó: MTU)
EZEKET OLVASTAD MÁR?

Fontos a korai fejlesztés

A kutatás egyértelműen bizonyította, hogy azok a gyerekek, akik már kétéves korukban nagyobb szókinccsel bírtak, minden más területen is jobban fejlődtek, és az előnyüket később is megőrizték kortársaikkal szemben. A mondókák, a versikék és a mesék tehát a korai fejlesztés fontos eszközei.

Stresszes szülő, hátrányos gyerek

Nem mese, még a matek is jobban megy (Fotó: MTI)
Nem mese, még a matek is jobban megy (Fotó: MTI)

Ha azonban a szülők stresszesek, túlterheltek,

Eközben a címlapon
kevesebbet beszélnek, olvasnak, és egyáltalán kevesebbet foglalkoznak a gyerekükkel, annak az az eredménye, hogy a gyereknek kisebb lesz a szókincse, hátrányba kerül a kortársaival szemben.

Ez a különbség már kétéves korban jól megmutatkozik. A korai fejlesztésnek pedig éppen ebben az életkorban van nagy szerepe, hogy amikor az óvodába, iskolába mennek a gyerekek, tudásban és viselkedésben egyaránt sokkal felkészültebbek, érettebbek legyenek, ne maradjanak el a kortársaiktól, és később felnőttként is jobban boldoguljanak.