BOZÓT

El­len­zéki csürhe a Par­la­ment­ben, Füttyös Ju­hász a pél­da­kép

Kö­zön­sé­ges hu­li­gán­ként, lé­nye­gé­ben fi­zi­kai erő­sza­kot al­kal­mazva, sí­polva, han­gos­kodva pró­bált za­vart kel­teni a te­he­tet­len el­len­zék. Ez nekik a de­mok­rá­cia?
  • Szerző: Ripost

A nemzeti ünnepeket szétfütyülni próbáló politikai garázda, a "Füttyös Juhász" lett a Parlamentben a tehetetlen ellenzék példaképe.

Miután demokratikus eszközökkel impotensnek bizonyultak, lényegében a huliganizmus eszközeihez nyúltak, hogy megakadályozzák az önkéntes túlmunkáról szóló törvény elfogadását.

Fotó: MTI
Elállták a levezető elnök, Latorcai János útját, hogy az emelvényről ne tudja levezetni az ülést, sípoltak, doboltak, bármi áron botrányt akartak.

De a házelnökség, Kövér László irányításával, túljárt az eszükön. Egy mozgó, drót nélküli mikrofon segítségével a saját képviselői helyükről láttak hozzá az ülés, illetve a soron lévő szavazások levezényléséhez.

A politikai csürheként viselkedő ellenzék ekkor a képviselőterem közepére rohant, és ott zajongott tovább. A zavarkeltésben élen járt Tordai Bence, a közismert politikai zavarkeltő, és Gréczy Zsolt, Gyurcsány Ferenc jobbkeze és bábja. Sokra nem mentek, a fideszes képviselők, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Kocsis Máté és a miniszterelnök Orbán Viktor felállva védték az ülést levezető elnököt.

Ezután őket próbálták meg provokálni, az arcukba nyomva a mobiltelefonokat.

Viselkedésük leginkább garázda focihuligánokra emlékeztetett. Mindezek ellenére nem tudták megzavarni a szavazás menetét, tehetetlen kínjukban összevissza zajongtak, sípoltak, sőt volt, aki szirénázott.

Az ellenzéki csürhe mindenféle demokratikus szabályt felrúgva, józan eszét elvesztve gyalázta meg az Országgyűlés méltóságát.

Eközben a címlapon