NAPI UFÓ

El­ké­pesztő ré­gé­szeti fel­fe­de­zés: át kell írni a tör­té­nel­met?

Ál­lí­tó­lag szá­mos kü­lö­nös ré­gé­szeti lelet vé­gezte a süllyesz­tő­ben, és sokan ha­tal­mas igye­ke­zet­tel pró­bál­ják el­tün­tetni a nyo­mo­kat, ame­lyek nem il­le­nek bele az em­be­ri­ség tol­do­zott-fol­to­zott tör­té­ne­le­mébe...
  • Szerző: P.J.

Míg a NASA főleg azért fejleszti műszereit, hogy jobban megismerjük a Naprendszerünkben található holdakat, bolygókat és az űr egyéb égitestjeit, itt a Földön is igen nagy hasznát látják a kutatók az űrkutatásban használatos eszközöknek. A régészek például felfedezték hogyan hasznosíthatják kutatásaikban a lézeres domborzatszkennelést, a LIDAR-t.

Végül ez a technológia segített neki abban is, hogy felfedezzék egy 10 500 éves település maradványait egy sűrű erdővel borított területen az Egyesült Államokban.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A lézer alapú "távérzékelő berendezéssel" a tudósok képesek voltak átlátni Oklahoma őserdején és a dús aljnövényzeten...

A felvételeken tisztán kivehetőek az utcák és a házak körvonalai is. A helyszínen természetesen ezekből semmi sem látszik. Hogy bármi értékelhető előkerüljön, el kell takarítani a növényzetet és az évezredes földrétegeket...

Ezzel a technológiával először az Apollo–15 űrhajósai készítettek térképészeti felméréseket a Hold felszínén. 

Jó pár szakértő egyetért abban, hogy ezt az elveszett várost csakis a vadászó-gyűjtögető, ősközösségben élő indiánok hozhatták létre, sokan mégis megkérdőjelezik ezt. Szerintük ugyanis 10 ezer évvel ezelőtt az amerikai indiánok ősei nem rendelkezhettek olyan ismeretekkel, amelyekkel ilyen jellegű városokat hozhattak volna létre, pláne, ha vadászatból és gyűjtögetésből, egyik helyről a másikra vándorolva éltek...

Az összeesküvés-gyártók arra gondoltak, hogy ez csakis egy, a mainál sokkal korábban kialakult emberi civilizáció hagyhatta hátra. Több indián törzs mítoszaiban ugyanis olyan titokzatos, hatalmasra nőtt, vörös hajú népről olvasni, akik jóval előttük népesítették be az amerikai kontinenst. Az indiánok ősei folyamatosan harcban álltak velük, míg végül győzedelmeskedtek és a rejtélyes óriás faj lassan eltűnt az idők homályában...

Eközben a címlapon

A régészek persze cáfolják az ehhez hasonló őrült teóriákat. Viszont egyre több forrás és bizonyíték került elő az elmúlt évtizedekben, amelyek azt támasztják alá, hogy szisztematikusan rejtették el és semmisítették meg az olyan régészeti leleteket, amelyek nem illettek bele a "modern" elképzelésekbe és az amerikai őstörténetbe...

Egyes beszámolók szerint ezernél is több csontlelet és ősi tárgy került elő Észak-Amerika területéről, amelyek a különös óriás emberi fajhoz köthetőek. Természetesen ezek később rejtélyes módon elűntek...

Óriások nem csak Amerikában, de a Föld szinte minden táján felbukkantak, például az ősi görög mítoszokban, vagy a keresztény Bibliában is...

Hogy valóban léteztek-e az óriások, vagy csak a rejtélyre éhes kisemberek újabb őrült elméletéről van-e szó, nehéz eldönteni. Viszont ha kiderül, hogy igaz, bizony át kell majd írni nem csak Amerika, de az egész emberiség történelmét is... Ez pedig nem kis felfordulást keltene...