INSIDER

El­ké­pesztő mód­szer­rel ijeszt­ge­tik a ma­gyar so­fő­rö­ket

Ér­de­kes mód­szer­rel pró­bálja vissza­szo­rí­tani az ittas, il­letve bó­dult ál­la­pot­ban tör­ténő ve­ze­té­sek szá­mát a Jász-Nagy­kun-Szol­nok Me­gyei Ba­le­set-meg­elő­zési Bi­zott­ság. Szo­kat­lan pro­pa­gan­dába kezd­tek: me­sé­vel hív­ják fel a fi­gyel­met ennek a ve­szé­lye­ire.

„Elmentek a hősök szórakozni. Úgy, ahogyan szoktak, inni és drogozni…” – kezdi meséjét Molnár László, Jászai Mari-díjas színművész, aki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság propagandavideójában szerepel. A tanulságos felvétel címe Mese a HALÁLRÓL az élőknek, amiben egy fiatal társaság bulizós estéjét mondja el.

A szöveget egy közlekedési rendőr írta, amiben László részletezi a történetben szereplők cselekedeteit, melynek tragédia a vége. A videót egyre többen nézik és osztják meg az interneten.

EZT OLVASTAD MÁR?

„Érdekes mese volt? Nem is nagyon tudom. De azt igen, hogy az értelmetlen halált én már nagyon unom.” – fejezi be meséjét Molnár László.

"Nagyobb nyilvánosságot remélünk az elkészült videóval. A projektben részt vevők egy emberként álltak a kampány mellé, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vettek részt mind a kép, mind a videó elkészítésében" – tájékoztatta a -ot Szabó Zita alezredes.

A videót itt tekinthető meg:

Eközben a címlapon