INSIDER

El­ké­pesztő, mit kap­tak a bal­lagó szom­bat­he­lyi di­á­kok II. Er­zsé­bet ki­rály­nő­től

A di­á­kok négy éve ta­nul­nak cél­nyelvi ci­vi­li­zá­ciót, és az osz­tály igazi ra­jon­gója lett a brit ki­rá­lyi csa­lád éle­té­nek és tör­té­ne­té­nek. Több al­ka­lom­mal írtak gra­tu­láló le­ve­let, ké­pes­la­pot nekik csa­ládi al­kal­makra, és több­ször kap­tak is rá vá­laszt.

 "II. Erzsébet brit királynő személyes jókívánságaival ballagnak angol kéttanítási nyelvű osztályunk végzős diákjai"

– írták ki büszkén a szombathelyi Orlay Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium a Facebook-oldalára.

EZT OLVASTAD MÁR?

A mostani válaszlevél azért különleges, mert a magyar diákok bemutatkozó levelét felolvasták II. Erzsébet királynőnek, aki lediktálta egy udvarhölgyének saját, személyes hangvételű válaszát.

A királynő naponta átlagosan 300 levelet kap a világ minden tájáról, melyből az előolvasók kiválogatják, melyeket olvassák fel neki.

Fotó: AFP

II. Erzsébet válaszlevelében minden jót kívánt a szombathelyi diákoknak és megköszönte, hogy érdeklődnek az angol nyelv és kultúra, valamint a királyi család után.  A választ a diákok meglepetésként, utolsó tanítási órájukon kapták meg.A levélről minden diák kapott egy saját másolatot a pénteki ballagási tarisznyába útravalónak.