MELÓ

El­ké­pesztő meg­ol­dás­sal szün­tetné meg a haj­lék­ta­lan­sá­got egy ame­ri­kai cég!

Hu­szon­négy óra alatt ki­nyom­tat­ható kom­pakt há­zak­kal se­gí­te­né­nek sze­gény or­szá­go­kon.
  • Szerző: M.M.

Egy amerikai cég komoly előrelépést tett afelé, hogy a szegény vidékeken élőknek is saját házuk legyen. 24 óra alatt kinyomtatható házakat dobtak a piacra, melyek mindössze 4000 dollárba (kb. 1 millió forint) kerülnek.

Az első házikót Texasban már fel is húzták és további 100-at terveznek Salvadorba építeni. Ha projekt sikeres lesz, akkor további országokban is megjelenhetnek a nyomtatott házak.

EZT OLVASTAD MÁR?