BOZÓT

El­ké­pesztő in­téz­ke­dés: meg­szá­mol­ták az el­len­zéki tün­te­tő­ket

Az in­kább mu­lat­sá­gos, mint meg­lepő videó a kö­zel­múlt­ban egy "nagy­sza­bású" el­len­zéki tün­te­té­sen ké­szült. Va­ló­sá­gos nép­szám­lá­lást kel­lett tar­tani a szer­ve­zők­nek, így hát li­ba­sorba ál­lí­tot­ták őket. Mind a... Há­nyat is?
  • Szerző: Ripost

Azért kellett megszámolni őket, mert, ha nincsenek meg százan sem, akkor a szabályok szerint nem vonulhatnak az úttesten, nem tarthatják fel a forgalmat.

Hányan is voltak végül az ellenzékiek a Hősök terén?