NAPI UFÓ

El­ké­pesztő do­logra buk­kan­tak az utolsó Holdra szál­lás film­fel­vé­te­lén

A gya­nakvó össze­es­kü­vés-el­mé­let ku­ta­tók fo­lya­ma­to­san vizs­gál­ják a Hol­don ké­szült film­fel­vé­te­le­ket, hogy meg­cá­fol­has­sák az em­be­ri­ség egyik leg­na­gyobb tet­tét. A ku­ta­ko­dás­nak ismét meg­lett az ered­mé­nye. A pár má­sod­per­ces fel­vé­tel, ami eddig el­ke­rülte a ku­ta­tók fi­gyel­mét, most meg­dönt­heti a Holdra szál­lás va­ló­di­sá­gát...
  • Szerző: M. Elek

A páratlan felvételen az Apollo 17 egyik asztronautája 1972 decemberében a Holdon készült filmfelvételen dacol a fizika törvényeivel és a gravitációval. Ahelyett, hogy elesne, amikor mindkét lába megroggyan és hátrafelé kezd dőlni, csodás módon ismét kiegyenesedik, mintha egy láthatatlan kötél megtartaná. Még kettőt rugózik is rajta, mielőtt ismét talpra állna. Bár a Holdon a 82 kilós szkafander súlya csak 14 kg, nincs ember, aki egy ilyen pózból, ilyen súlyponti elosztással, ilyen mozdulattal vissza tudna állni függőleges helyzetbe - írja az ufosightingsdaily.com.

A gyanús felvételt ide kattintva nézheted meg!

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az összeesküvés-elmélet kutatók szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a Holdra szállásról szóló filmek hamisítványok. Korábban már többen is szóvá tették, hogy a felvételeken utólagos manipuláció nyomait találták, de eddig nem igazán voltak meggyőzőek az érveik.