INSIDER

El­in­tézte a ve­szé­lyes bu­da­pesti játék ezt a lányt

Tram­bu­lin­park nyílt Bu­da­pes­ten, de a lá­to­ga­tók közül né­há­nyan úgy gon­dol­ják, túl­sá­go­san ve­szé­lyes a hely. A 22 éves Ta­kács Zsanna is ott sé­rült meg, két és fél hó­na­pig nem tu­dott dol­gozni, annyira tönk­re­ment a lába. A park üze­mel­te­tői sze­rint ő a hibás: nem jól ug­rott. Ezzel együtt újabb biz­ton­sági in­téz­ke­dé­se­ket ve­zet­tek be a Ri­post jel­zése nyo­mán.
  • Szerző: Ripost

Zsanna örökmozgó lány, egy gyorsétterem műszakvezetője. Két és fél hónapig viszont lábra sem tudott állni, úgy megsérült a fővárosi trambulinparkban. A Cyberjump nevű trambulinpark Airbag ugrótoronyából ugrott a mélybe, akkor történt a baj.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Lehet, hogy nem volt kellően felfújva a levegőágy, szinte nekicsapódtam a földnek. Nem tudom pontosan, hogyan értem talajt, de a lábam nem tudtam megmozdítani

- meséli.

Takács Zsanna a mentőben.
Takács Zsanna a mentőben.

Zsanna arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a játék veszélyes, és szeretné, ha a park kifizetné legalább a kieső munkabérét."Az a gond, hogy a park a biztosítóhoz irányít, a biztosító viszont a parkhoz, így nem jutok előrébb" - tette hozzá. Ő úgy tudja,vele egy napon legalább négy ember sérült meg.

Utánam egy 11 éves kislány ugrott, ő is csúnyán megütötte magát.

Zsanna most csak ülőmunkát tud végezni, nem tudja, mikor térhet vissza a sok talpalást igénylő vezetői munkájához.

Képünk illusztráció.
Képünk illusztráció.

Egy fiú szintén az ugrótornyon sérült meg novemberben.

A 14 éves fiam szerint nem volt elég levegő a levegőágyban

– számolt be a -nak Lengyel Katalin. - A bokacsontjából letört egy darab, ahogyan földet ért. Tudomásom szerint aznap ugyanezen az eszközön ketten orrtörést szenvedtek. Az anyának a kórházban azt mondták, hogy aznap már ők a negyedikek, akik a toronyugrás után kerültek oda.

Eközben a címlapon

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője a -nak megerősítette: havonta egy-két alkalommal ki kell vonulniuk a trambulinparkhoz.

Többnyire fiatalokhoz hívnak bennünket könnyebb sérülések miatt

- tájékoztatta a -ot Győrfi Pál.

Arról, hogy mit reagált lapunknak a trambulinparkot üzemeltető cég, illetve, hogyan kell eljárni az ehhez hasonló veszélyes parkokban, és hogy egy ügyvéd szerint mikor mentesülnek a cégek a felelősség alól, a pénteki Ripost napilapban olvashatsz!