RIPOSTER

Elá­rasz­tot­ták me­ne­kül­tek­kel Ma­gyar­or­szá­got a hor­vá­tok

Öt­ezer­nél is több be­ván­dorló ér­kez­he­tett Ma­gyar­or­szágra Hor­vát­or­szág felől szom­bat estig. A hor­vát mi­nisz­ter­el­nök el­is­merte, hogy kép­te­le­nek meg­bir­kózni a me­ne­kült­ára­dat­tal, ezért kül­dik őket ha­zánkba.
címkék:
  • Szerző: Doris

Zoran Milanovic, Horvátország miniszterelnöke lényegében beismerte, hogy országa egyszerűen nem tud megbirkózni a hozzájuk érkező migránsok áradatával, és Magyarországra kényszerítik a menekülteket.

Ez az oka annak, hogyszombat estig ötezernél is több bevándorló lépte át a horvát-magyar határt, és ez a szám vasárnapra várhatóan még tovább nő, mivel Zákányban úgy tudják, hogy az éjszaka még legalább kétezren érkeztek vonattal és buszokkal a határ túloldalához.

A magyar kormány ennek ellenére azt állítja, hogy semmilyen egyeztetés nem történt Milanovic-csal az egyre fokozódó menekülthelyzetről, és cáfolta a horvát miniszterelnök közös megállapodásról szóló állításait.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint nincs értelme visszaküldeni a Horvátországból érkező menekülteket, mivel a horvát határon nincs műszaki határzár. Kovács Zoltán szóvivő azonban elmondta, az, hogy akadálytalanul bárki bejöhet, még korántsem jelenti a határ megnyitását.

címkék: