INSIDER

Ennyi sze­me­tet hagy­tunk a szil­vesz­teri bulik után Bu­da­pest ut­cáin

Óri­ási mennyi­ségű sze­me­tet ta­ka­rí­tot­tak össze a Fő­vá­rosi Köz­te­rü­let-fenn­tartó dol­go­zói a bu­da­pesti szil­vesz­teri bulik után. A kézi esz­kö­zök­kel és ta­ka­rí­tó­gé­pek­kel mint­egy fél napra volt szük­ség, hogy ren­det te­gye­nek Bu­da­pes­ten. A tár­sa­ság köz­le­mé­nye sze­rint a sze­me­tes­au­tók ked­den már gyűj­töt­ték a hul­la­dé­kot.
  • Szerző: Ripost

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) társaság szerint mintegy 100 köbméternyi hulladékot takarítottak össze a budapesti szilveszteri helyszíneken a társaság dolgozói. 

Fotó: MTI

A társaság közleménye szerint kézi és gépi erővel kezdték meg reggel 6-kor a takarítást többek között a Vörösmarty téren, a Kis- és Nagykörúton, valamint a forgalmasabb aluljáróknál. A dolgozók kora délutánig takarítottak.

EZT OLVASTAD MÁR?

Az FKF szerint az év első napján keddi menetrend szerint indultak el a kukáskocsik a hulladékot gyűjteni.

Fotó: MTI