HARCÉL

Éj­szaka durva gyúj­to­ga­tás­sal zá­rult a tün­te­tés a Kos­suth téren

A szer­dai par­la­menti ese­mé­nyek után né­hány száz tün­tető je­lent meg az el­len­zék fel­hí­vá­sára Bu­da­pest ut­cáin, ahol elő­ször dugót okoz­tak, ké­sőbb a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak és az éj­szaka fo­lya­mán a Kos­suth téren gyúj­to­gatni kezd­tek.

Az ellenzéki pártok kezdeményezésére indult Kossuth téri rendezvény alkalmi felszólalásokkal kezdődött szerda délután a fővárosban.

A Kossuth téri alkalmi szónokok egyike azt ígérte, hogy a tiltakozás hajnalig folytatódik, ehhez pedig azok csatlakozását kérte, akik éjjel is a téren tudnak maradni. 

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A tüntetők a Kossuth térről a Margit híd pesti hídfőjéhez vonultak, majd az Oktogon felé indultak, elfoglalva a Szent István körút mindkét oldalát. Többen a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd zászlait lengették.

A kormányellenes tüntetés a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt folytatódott, miután a Kossuth téren összegyűltek a Szent István körútról az Oktogonon és az Andrássy úton keresztül a Hősök teréig vonultak.

A Lendvay utcánál a tiltakozás este 7 óra körül véget ért. A tiltakozók egy része ezt követően a Kossuth térre vonult, ahol az anarchista kemény mag be akart törni a Parlamentbe.

A rendőrség éjfél utáni közleménye szerint a tüntetők egy része a Kossuth téren

Eközben a címlapon

szánkókat gyújtott fel, valamint a téren lévő padokat felborította és megrongálta.

A rendbontók a rendőrökkel szemben is agresszíven léptek fel és megkísérelték az ország karácsonyfáját is felgyújtani,arra petárdákat és pirotechnikai eszközöket dobáltak. A rendőrök a keletkezett tüzet eloltották.

A rendőrség a további károkozás és a biztosításban részt vevő rendőrök testi épségének érdekében a rendbontókat kiszorította a területről.    

Az este folyamán az agresszívvá vált tüntetők újra és újra provokálták a rendőröket, akik mindvégig higgadtságra intettek mindenkit. Egy esetben például a demonstráció egy résztvevője ismeretlen összetételű, maró hatású gázzal fújta le a biztosítási feladatokra kivezényelt rendőröket.

A rendőrsorfalban szolgálatot teljesítő két rendőr megsérült, parancsnokuk orvosi ellátásuk érdekében kivonta őket a feladatellátásból.

A helyszíni orvosi vizsgálatukat követően mindkét rendőr folytatta szolgálatát. A tömegből alattomos módon a rendőrökre támadó tüntető a csoportba visszaolvadva eltűnt a helyszínről. A rendőrség hivatalos személy elleni erőszak gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Később többen tojást, sörösdobozokat dobtak a biztosítási feladatokra kivezényelt rendőrök irányába. A rendőrök parancsnoka a beosztott állomány testi épségének védelme érdekében egy idő után elrendelte a védőfelszerelés használatát. A rendőrök testpáncélt, védősisakot vettek fel, ennek ellenére négy rendőr megsérült. A fokozódó agresszivitás megtörésére egy idő után könnygázt alkalmaztak, de a rendőrség újra higgadtságot kért a tüntetőktől.- írja a police.hu