INSIDER

Durva, a tár­sas­ház pén­zé­ből tör­lesz­tette adós­sá­gait a közös kép­vi­selő

A férfi egy Ózdon lévő tár­sas­ház közös kép­vi­se­lője volt. Ennek ke­re­té­ben ke­zelte a tár­sas­ház pénz­ügyeit, és a pénz­in­té­zet­ben ve­ze­tett fo­lyó­szám­lán ki­zá­ró­la­gos ren­del­ke­zési joga volt.

A férfi  2010-től időszakosan külföldön dolgozott, így egy nő, a  vádlott-társa szedte be a lakóktól a közös költséget.

Kiderült: a nőnek tudomása volt róla, hogy a férfi a közös költség összegét a társasház naplófőkönyvében ugyan feltünteti, de ténylegesen azt a pénztárba nem fizeti be, hanem a felhalmozott tartozásaik kiegyenlítésére fordítja.

EZT OLVASTAD MÁR?

Ezzel a módszerrel a férfi 2011-től a tisztsége megszűnéséig több, mint 10 millió Ft-ot sikkasztott. A nő bűntársa volt a csalásban.

A társasház lakói polgári pert indítottak a vádlottak ellen, amelyben egyezséget kötöttek részletfizetési megállapodással.

Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a férfi ellen.