KÜLFÖLD

Du­is­burg egyes ré­szein már ki­sebb­ség­ben van­nak a német nyel­vet hasz­ná­lók

Egy friss ta­nul­mány sze­rint Du­si­burg több ke­rü­le­té­ben ki­sebb­ségbe ke­rül­tek a német anya­nyelvű csa­lá­dok. Az ál­ta­lá­nos is­ko­lás korú di­á­kok ese­té­ben kü­lö­nö­sen ri­asz­tóak az ada­tok.
  • Szerző: WM

Egyre kevesebb gyerek beszél németül Duisburgban. Egy friss jelentés szerint a német városban a 6 és 14 év közötti diákok 8,2 százaléka beszél csak hibátlanul németül, és 16,4 százalék azoknak a gyerekeknek az aránya, akik nem ismerik a nyelvet.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Duisburg Marxloh kerületében 74,4, Bruckhausenben 87,5, Hochfeldben pedig 87,9 százalék az olyan családok aránya, ahol otthon nem a németet használják.

A katasztrofális helyzet nem csak a bevándorlók beilleszkedésénél vagy az oktatás esetében, hanem az egészségügyi ellátás során is komoly problémát jelent. Az érintett területek orvosai ugyanis arra panaszkodtak, hogy a vizsgálatok ideje elnyúlik, mert a gyermekek szüleivel nagyon nehéz a kommunikáció.