INSIDER

Dü­hödt vita in­dult az is­ko­lai iga­zo­lá­sok­ról

Nö­vel­jék meg az is­ko­lák a szü­lők által iga­zol­ható napok szá­mát! - kéri újra a Házi Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete. A ja­vas­lat nagy vitát vál­tott ki a Fa­ce­boo­kon, ren­ge­teg szülő és tanár érvel mel­lette és el­lene is.

A szervezet a szülőkhöz és az intézményvezetőkhöz intézett egy felhívást, amely szerint akár 15 napra is emelhető lenne a szülő által igazolható napok száma tanévenként. Jelenleg ez a legtöbb iskolában évente 3, egyes iskolákban félévente 3 nap.

EZT OLVASTAD MÁR?

Kötelező előírás nincs, a törvény az iskolákra bízza ennek szabályozását.

A gyermekorvosok tapasztalatai szerint az orvoshoz fordulók 40 százaléka csupán igazolást szeretne.

A mai gyakorlat szerint az enyhe lefolyású betegségek esetében is orvoshoz kell vinni a gyereket, amivel nem csak az orvosok idejét veszik el, de kétségbe vonják a szülői döntőképességet is. A legtöbb európai országban toleránsabbak igazolás-ügyben.  Magyarországon kívül csak Romániában és Horvátországban várnak el orvosi igazolást egy nap hiányzásért. A 3-5 napos betegségek esetén is csak kevés országban kérnek igazolást, a legtöbb helyen az a gyakorlat, hogy komoly betegség esetén szükséges a papír.