FÜLES

Drá­mai rész­le­tek Zámbó Jimmy ha­lá­lá­ról: Így ta­lál­tak rá a holt­testre

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz, perc­ről percre re­konst­ru­álja az ese­mé­nye­ket.
  • Szerző: RIPOST

Legendák, találgatások, összeesküvés-elméletek sokasága látott napvilágot Zámbó Jimmy halála után. A sajtó és az utca hangja az öngyilkosság és egy ravaszul kitervelt gyilkosság lehetőségét sem vetette el. Vágó Imréné ezredes, Csepel akkori rendőrkapitánya és a Zámbó család jó barátja rendőrségi és kórházi akták segítségével öntött tiszta vizet a pohárba: A király halálának igaz története című munkájában hivatalos dokumentumokból idéz, a Bors most ezek alapján rekonstruálja az eseményeket.

Mint az Vágóné leírásából egyértelműen kiderül: elsőnek a mentők érkeztek Jimmy csepeli házához. Az ezredes asszony könyvében többek között megtalálható egy hivatalos dokumentum, a mentők első esetleírása, azaz, hogy miképp, milyen állapotban találták a súlyosan sérült énekest.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Fotó: MTI

Eszerint kiérkezésükkor Jim­my teste a padlón feküdt, a feje körül hatalmas vértócsa vöröslött. A dokumentum szerint a feleségtől értesültek a történtekről: az énekes a fegyverét próbálta ki, kivette a tárat, majd a fegyver véletlenül elsült, és a lövedék a fejét érte. A fegy­ver és a tár a földön hevert.

A tragédia előtt Jimmy állítólag két és fél üveg pezsgőt ivott meg.

Vágóné ezután arról ír, hogy Jimmyt a Központi Honvédkórházba szállították. A mentő 6 óra 54 perckor érkezett a kórház 1. sz. aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályára. Itt igyekeztek stabilizálni az állapotát és felkészíteni egy műtétre, de a keringését már nem sikerült helyreállítani. A halál beálltát 9 óra 25 percre jelölték meg az ambuláns lapon.

Eközben a címlapon