A NAP VIDEÓJA

Döb­be­net, mit mű­velt Shane Tusup Bu­da­pes­ten mez­te­len fel­ső­test­tel

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek. Hosszú Ka­tinka volt férje rá­adá­sul part­nert is ta­lált ma­gá­nak a kü­lö­nös mó­ká­hoz!

Mint arról beszámoltunk, Hosszú Katinka exférje  ra­gasz­ko­dik  nagyon Ma­gyar­or­szág­hoz, hi­szen csak nálunk volt sikeres és ismert, to­rony­ma­ga­san innen kö­ve­tik a leg­töb­ben kö­zös­ségi ol­da­lán.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Új Instagram-bejegyzése is erről tanúskodik. Tusup egy magyarországi edzéséről töltött fel videót, olyat, amit közel egy éve vettek fel. Vajon miért nosztalgiázik?

A mostani produkciójához is a legtöbben magyarok szóltak hozzá, arról kérdezgetik, hogy jön-e vissza. Egyesek szerint az orosz balettben  lenne  a helye ilyen tánctudással.