NÍNÓ

Döb­be­net, 204 km/órás se­bes­ség­gel haj­tott a 4-esen a mo­to­ros

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra vo­nat­kozó 90 km/órás meg­en­ge­dett leg­na­gyobb se­bes­ség he­lyett 204 km/órá­val köz­le­ke­dett Szé­kely­nél.

Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének! 

–figyelmeztet a rendőrség.

EZT OLVASTAD MÁR?

A hatóság felhívja  a figyelmet arra, hogy a motorkerékpárosok különösen veszélynek vannak kitéve, mert nem óvja őket a karosszéria és a biztonsági öv.

A szabálytalan motoros 200.000 forint közigazgatási hatósági bírságra számíthat.

Eközben a címlapon