HŰHA

Imá­dott ku­tyá­já­val fény­ké­pez­ték le Dal­los Szil­viát!

Annyira sze­rette Szi­ma­tot, hogy még köny­vet is írt róla, szink­ron­mun­kái mel­lett pedig szín­da­ra­bot is ké­szí­tett, ami­vel díjat nyert.

1996-ban készült ez a fénykép az ország egyik legismertebb szinkronhangjáról, Dallos Szilviáról. Az íróként is tevékenykedő színésznő színdarabot is írt a szinkronizálásról, amivel elnyerte a József Attila Színház pályázatának különdíjat is.

Fotó: Szabolcs László

Ezt a darabot a Németh László Gimnázium is bemutatta, nagy sikert aratva vele. Németjuhász kutyáját, Szimatot rajongásig szerette, ezért az ebről is írt egy könyvet.