LELKIZŐ

Te­me­tő­ben jár­tunk: Ezt tet­ték gyer­me­kei Cze­i­zel Endre sír­já­val!

Meg­ható aján­dék­kal ked­ves­ked­tek gyer­me­kei el­hunyt édes­ap­juk­nak! Az Óbu­dai te­me­tő­ben jár­tunk, eze­ket ta­lál­tuk a síron!
  • Szerző: P.O.

Hosszan tartó betegség után, 2015 au­gusz­tu­sá­ban hunyt el a vi­lág­hírű or­vos-genetikus.

Urnáját az Óbu­dai te­me­tő­ben he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra. A professzor gazdag örökséget hagyott maga után, de halálát követően mégsem kivételes érdemeiről, hanem a családban zajló hagyatéki botrányról szóltak a hírek! Mindeközben sírjáról mindenki elfeledkezett…

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Czeizel Endre sírkövet a mai napig nem kapott. Megható, hogy a fejfa alá minden jeles alkalommal kicsi köveket helyeznek el az elhunyt professzor gyermekei: a 3 éves Fanni, a 11 éves Andris, és szerelme, Dóra.

"A köveket a gyerekek festették" - mondta a -nak szűkszavúan az asszony.