INSIDER

Csúcs­tech­ni­ká­val ke­re­sik Pe­tőfi Sán­dort - Végre meg­ta­lál­hat­ják!

Új, mo­dern mód­sze­rek­kel ku­tat­ják Pe­tőfi Sán­dor sír­ját ma­gyar és román ré­gé­szek kö­zö­sen. Akár még idén meg­ta­lál­hat­ják a nagy költő ma­rad­vá­nyait! A pró­ba­ása­tá­sok már meg­vol­tak, és meg­kö­töt­ték a szük­sé­ges együtt­mű­kö­dési meg­ál­la­po­dá­so­kat is.
  • Szerző: Ripost

Amit biztosan tudunk: 1848. július 31-én a Segesvár melletti Fehéregyháza és Héjjasfalva közötti területen vereséget szenvedett Bem 1200 fős honvédcsapata, és a csatában eltűnt Petőfi Sándor.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A többi legenda.

Amikor Szendrey Júlia megkapta férje halálhírét, minden követ megmozgatott, hogy megtudja, hol és hogyan halt meg, de nem járt sikerrel. Egyesek szerint a sárpataki hídon látták utoljára, és a Küküllő vizébe esve halt meg, karddal a kezében. Mások szerint a székelykeresztúri Lengyel doktor látta utoljára, amint Héjjasfalva felé tart. Ezen a helyen, az Ispán kútnál emlékművet állítottak a költőnek. Székelykeresztúron, ahol a csapat állomásozott, emléktábla van azon a házon, ahol állítólag Petőfi utoljára megszállt. Megvan még az ágy, amiben utoljára aludt, a csésze, amiből az utolsó teát itta. A helyi temetőben is van egy sírja.

Vannak azonban, akik úgy vélik, nem esett el a segesvári csatában, Olaszországtól Oroszországig sokfelé látni vélték, több sírja is van világszerte. 

A tudomány mai állása szerint biztos, hogy Petőfi elesett a Segesvár melletti csatában. Sok évtizeden át azonban nem lehetett ásatásokat végezni a csata színhelyén, a román hatóságok ebben nem voltak partnerek. Most azonban megdőlhetnek a legendák, kiderülhet az igazság: magyar és román régészek együtt dolgoznak majd a feltáráson.

Eközben a címlapon

Az ügyet a Honvédelmi Minisztérium vette kézbe: megállapodást kötött a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeummal, és Romániával is sikerült megegyezni.

Modern régészeti módszerekkel fogják kutatni a helyszínt. Először is, meghatározták pontosan a kutatás helyszínét.

Ha te is kíváncsi vagy  ásatásra és a modern kutatási módszerekre, akkor keresd a napilapot  csütörtökön az újságárusoknál.

A barguzini legenda. 1989. július 17-én Morvai Ferenc vállalkozó és Kiszely István antropológus szenzációt keltő bejelentést tettek: a Bajkál tó mellett fekvő Barguzinban megtalálta Petőfi Sándor földi maradványait. Cirill betűkkel, orosz nyelven ez állt a síron: Petrovics István fia, Sándor, magyar őrnagy és költő, meghalt Iliszunkszban 1856. május havában. Morvai Ferenc állította: Petőfi Sándor túlélte a csatát és Szibériába került. Hazahozatta a Barguzinban talált csontvázat, és 2015-ben titokban eltemettette Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. A csontvázról hazai és külföldi igazságügyi orvosszakértők és régészek már 1990 tavaszán megállapították, hogy nőé volt, de Morvai ezt nem hitte el.