RIPOSTER

Csök­kent­sék min­de­nütt a ben­zin­árat! - mondta Orbán a par­la­ment­ben

Gra­tu­lá­lok hozzá! - mondta a mi­nisz­ter­el­nök, ami­kor arról kér­dez­ték, mit szól hozzá, hogy kép­vi­se­lő­társa - aki tör­té­ne­te­sen NAV-elnök is - rá­kér­de­zett a vá­lasz­tó­kör­ze­té­ben ta­pasz­tal­ható ki­rí­vóan magas ben­zin­árra...
  • Szerző: RIPOST

Gratulálok – felelte nevetve Orbán Viktor az őt kérdező újságíróknak a parlament folyosóján, akik azt firtatták, Tállai András országgyűlési képviselő, államtitkár helyesen cselekedett-e, amikor „elintézte”, hogy néhány benzinkúton olcsóbb legyen az üzemanyag. 

Csökkentsék mindenhol! – fűzte még hozzá mosolyogva a kormányfő.

Tállai András ezt nyilatkozta az ügyben:

"Én nem mint NAV-vezető jártam el, nem írtam levelet mint NAV-vezető, nem hívtam fel a hivatalomból senkit. Elmondtam, hogy hogy történt: képviseltem az emberek érdekét. Tájékozódni szerettünk volna arról, hogy mi ennek az oka."

Tállai András szerint az üzemanyag-kereskedőknek csökkenteniük kellene az árakat ott, ahol szegényebb emberek élnek.