INSIDER

Csak új men­tő­au­tók fut­hat­nak a ma­gyar uta­kon

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik a men­tő­ál­lo­má­sokra, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba a ta­valy meg­vá­sá­rolt 193 da­rab­ból. Sőt, idén újabb 117 men­tő­au­tót sze­rez be a kor­mány­zat - je­len­tette be hét­főn Balog Zol­tán, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere. Emel­lett min­den men­tős tíz szá­za­lé­kos bér­eme­lést és új mun­ka­ru­hát kap, va­la­mint meg­újul­nak a fel­sze­re­lé­seik is.
  • Szerző: N.E.

Ma már a világ legkorszerűbb mentőautóit használhatják a magyar mentősök - mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a -nak. 2010 óta 603 új mentőautó segíti a betegellátást, tegnap pedig 20 új kocsit állítottak forgalomba a tavaly beszerzésre kiírt 193 új autóból, amiből már 120-at használnak.

Fotó: Sulyok László
EZEKET OLVASTAD MÁR?

"Ezen felül idén újabb 117 mentőautót szerzünk be kormányzati forrásból. Ha ez lezárul, akkor hét évnél idősebb mentőautó nem lesz a forgalomban a magyar utakon, legfeljebb a tartalékállományban" - jelentette ki Balog Zoltán miniszter.

Béremelést kaptak a mentősök

Február elején már érezni fogják a dolgozók a tíz százalékos béremelést, ami az egészségügyi béremelésen túl újabb tíz százalékot jelent.  Ez nem csak az alapbért, hanem a túlórákat, bónuszokat is megemeli

- mondta Győrfi a -nak.

Fotó: Sulyok László

Az ellátást könnyíti a megújuló munkaruha is 

Teljesen új munkaruha-garnitúrát is kapnak a mentősök, aminek prototípusát hétfőn ugyancsak bemutatták.

Fotó: Sulyok László

"Ezek az új ruhák megkönnyítik a betegellátást, sokkal jobb körülményeket biztosítanak a dolgozóknak. Egy elhúzódó újraélesztésnél, amikor a segítséget nyújtó kolléga sokáig térdel, az új ruha térdvédője kíméli a dolgozót" - tette hozzá a szóvivő. A fejlesztések közvetve vagy közvetlenül mind a betegek érdekeit szolgálják.

Ilyen az új mentős ruha

Az új munkaruha praktikus, könnyen tisztítható és minőségileg is jobb.

Eközben a címlapon
Fotó: Sulyok László
Korábban vászonnadrágunk volt, ez viszont lényegesen jobb. A kabátrészben derékbélés van. A téli kabátnak az oldala szellőzik, ami gátolja az izzadást

- mondta a -nak Tóth Róbert mentőápoló, aki elsőként próbálhatta fel az új munkaruhát. A férfi június óta dolgozik a mentőszolgálatnál, de azt mondja, érezhető a folyamatos fejlesztés.

A mentőállomások fele új, vagy 2010 után újították fel

A mentőállomások miatt sem szégyenkezhet a magyar mentőszolgálat. Az elmúlt 7 évben 31 új mentőállomás és 8 mentési pont épült, emellett pedig 104 épületet újítottak fel. Idén 21 mentőállomás építését készítik elő 300 milliós beruházási alapból.