POLITIK

CIÓ - négy hi­va­ta­los ta­lál­ko­zóra van Orbán Vik­tor a VAKÁCIÓ-hoz

Fris­sí­tette fo­lya­ma­to­san vál­tozó, "képes kró­ni­ká­ját" Fa­ce­book-ol­da­lán a mi­nisz­ter­el­nök. Lehet ta­lál­gatni, kivel ta­lál­ko­zik még sza­bad­sága előtt Orbán Vik­tor.
  • Szerző: F.G.

A német kancellárral, a kínai miniszterelnökkel és frissen beiktatott török elnökkel már találkozott Orbán Viktor. Kérdés, Berlin, Szófia és Ankara után hol és milyen találkozón vesz részt a kormányfő?