KÜLFÖLD

Hi­he­tet­len fel­fe­de­zés: meg­ta­lál­hat­ták Buddha csont­jait!

Ren­ge­te­gen vál­lal­koz­tak már arra, hogy meg­ke­res­sék a budd­hiz­mus aty­já­nak ma­rad­vá­nyait.
  • Szerző: Ripost

Egy véletlennek köszönhetően kaphat a világ választ az egyik legnagyobb kérdésre:

EZEKET OLVASTAD MÁR?
hová temették el Gautama Sziddhartát, ismertebb nevén Buddhát?

Kína Jingzhou tartományában a helyiek az utakat újították fel, mikor a markoló egy kerámiadobozt fordított ki a földből. A ládácskában égett csontokat találtak, amelyek a doboz felirata szerint Buddháé voltak.

A csontokat állítólag két szerzetes gyűjtötte össze a bölcs halála után. A két kiválasztott több mint 20 éven át élete minden percében a buddhizmust gyakorolta és hirdette. Buddha elhamvasztása után pedig a közel 2000 kisebb darabkában megmaradt csontszilánkot titkos helyre temették el.

Buddha sírhelyét már rengetegen keresték, és rengeteg legenda fűződik hozzá, most lehet, hogy egy újabbal gazdagodtunk...

Buddha a hiedelmek szerint közel 2500 évvel ezelőtt élt, a mai Nepál területén született, és róla nevezték el a buddhizmus vallását. A mítosz szerint Buddhát halála után elhamvasztották, és hamvait követői között osztották szét.